Imago relasjonsterapi

Imago er det latinske ordet for bilde og referer her til de tidligste følelsene våre. Det handler om erfaringene fra barndommen, som har utviklet seg i samspillet med våre betydeligste omsorgspersoner. Den relasjonen vi hadde til våre foreldre er av stor betydning for vårt partnervalg og i sin tur den relasjonen vi får til vår partner.

Vi blir tiltrukket av mennesker som har de samme positive og negative trekkene som våre foreldre hadde. Dette skjer i en forventning om at denne personen skal kunne imøtekomme de behovene som våre foreldre ikke innfridde da vi var barn. Dette skjer selvsagt på et ubevisst plan.

I vårt valg av partner søker vi altså vår «imago-match» - en partner som på samme vis som oss selv har sår og umøtte behov fra de samme utviklingspsykologiske fasene vi ble såret i.

Forskjellen er imidlertid at partneren har forsøkt å mestre sine utfordringer på en annen måte enn oss selv og derfor utviklet et annet forsvar - en annen måte å reagere på. Dette forsvaret kommer til uttrykk i par-konfliktene og som gir oss en opplevelse av ikke å bli møtt og forstått.

Par-relasjonen kan på denne måten innebære et ubevisst repeterende samspills-mønster, som i sin tur kan forvandle drømmen om den store kjærligheten til et rent mareritt. 

I par-terapien får dere hjelp til å bryte dette destruktive mønsteret, slik at vekstprosessen kan begynne.

Målet er å skape en mer bevisst kjærlighetsrelasjon - og slik gi begge en opplevelse av å bli mer hel som menneske.

Petra westad kontorbygg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.