Imago relasjonsterapi

Imago er det latinske ordet for bilde og referer her til de tidligste følelsene våre. Det handler om erfaringene fra barndommen, som har utviklet seg i samspillet med våre betydeligste omsorgspersoner. Den relasjonen vi hadde til våre foreldre er av stor betydning for vårt partnervalg og i sin tur den relasjonen vi får til vår partner.

Vi blir tiltrukket av mennesker som har de samme positive og negative trekkene som våre foreldre hadde. Dette skjer i en forventning om at denne personen skal kunne imøtekomme de behovene som våre foreldre ikke innfridde da vi var barn. Dette skjer selvsagt på et ubevisst plan.

I vårt valg av partner søker vi altså vår «imago-match» - en partner som på samme vis som oss selv har sår og umøtte behov fra de samme utviklingspsykologiske fasene vi ble såret i.

Forskjellen er imidlertid at partneren har forsøkt å mestre sine utfordringer på en annen måte enn oss selv og derfor utviklet et annet forsvar - en annen måte å reagere på. Dette forsvaret kommer til uttrykk i par-konfliktene og som gir oss en opplevelse av ikke å bli møtt og forstått.

Par-relasjonen kan på denne måten innebære et ubevisst repeterende samspills-mønster, som i sin tur kan forvandle drømmen om den store kjærligheten til et rent mareritt. 

I par-terapien får dere hjelp til å bryte dette destruktive mønsteret, slik at vekstprosessen kan begynne.

Målet er å skape en mer bevisst kjærlighetsrelasjon - og slik gi begge en opplevelse av å bli mer hel som menneske.

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg