Begrepet psykopati

Etter hvert har det kommet internasjonalt aksepterte diagnosesystemer som gir svært presise definisjoner og avgrensninger av psykopati. I det internasjonale systemet - ICD - 10 kalles psykopati for dyssosial personlighetsforstyrrelse, og for å få diagnosen må man ha minst tre av seks kjennetegn over lang tid.

Disse er:

Kald likegyldighet for andres følelse

Markert og vedvarende holdning preget av uansvarlighet og manglende respekt for sosiale normer, regler og forpliktelser

Manglende evne til å opprettholde langvarige forhold, men uten vansker med å etablere forhold

Veldig lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggressive reaksjoner inklusive fysisk vold

Manglende evne til å føle skyld eller til å lære av erfaring, særlig straff

Markert tendens til å skylde på andre eller til å komme med bortforklaringer av den atferden som har brakt han eller hun i konflikt med samfunnet

Hentet fra " Sjarmør og tyrann " ved Dahl & Dalsegg

Innlegg

Petra westad kontorbygg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.