HAR DU ELLER NOEN DU KJENNER SOSIAL ANGST?

Sosial angst kan forstås som den frykten og nervøsiteten mange kan oppleve når de er sammen med andre.

Sosial angst slår til når man tror at man kanskje kommer til å gjøre noe som vil være ydmykende eller flaut - og den får deg til å tro at andre bedømmer en på en negativ måte pga noe man sa eller gjorde. Sosialt engstelige mennesker kan ha en tendens til å anta at når de er sammen med andre mennesker, så vil de bli avslørt på en smertefull måte, at andre vil legge merke til svakheter eller klossethet, at de vil bli avfeid, ignorert, kritisert eller avvist fordi de ikke oppfører seg på en akseptabel måte.

Når en opplever verden slik, blir det vanskelig å delta på normalt vis i sosiale situasjoner og det kan bli vanskelig å snakke, lytte eller finne venner. Så ofte fører sosial angst dessverre til isolasjon og ensomhet.

Mennesker med sosial angst kan som alle andre være vennlige, generøse, morsomme, energiske og forståelsesfulle, men angsten hindrer dem naturlig nok ofte til å vise disse sidene ved dem selv. Sosialt engstelige mennesker kan helt miste både selvtillit og troen på at de faktisk har gode egenskaper.

Derfor blir det viktig å lære seg hvordan man skal bekjempe denne angsten og å uttrykke sider ved en selv som tidligere kanskje har vært helt kvalt.

Vi kan snakke om 4 hovedmetoder når man skal bekjempe sosial angst:

1) Forandre måten å tenke på, endre tankemønsteret. Når man er sosialt engstelig fokuserer man på tanker om hva andre mennesker tror om en. Så det blir viktig å identifisere tankemønstrene og undersøke dem på nytt

2) Forandre handlingsmønstrene. Når man forsøker å beskytte seg mot angsten, blir man bare enda mer redd for sosiale møter. Løsningen er å kunne se problemene i øynene, ikke å unngå dem.

3) Redusere selvbevisstheten. Det gjør en bedre i stand til å glemme seg selv, slik at en kan være mer naturlig og spontan sammen med andre. Strategien er å bevisst fokusere på andre personer og det som skjer utenfor en selv, slik at en får med seg mer av det som skjer rundt en.

4) Bygge opp selvtilliten. Arbeide for at endringer man etter hvert gjør, hviler på en stødigere grunnmur i en selv.

Har dere behov for litt hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg