HVA GJØR/ER EN IMAGOTERAPEUT?

Imago er ikke en separat teori, men en forståelse av relasjoner basert på forskjellige perspektiver. Men tenkningen om Imago er enestående fordi den systematisk legger til rette for å forbedre relasjoner, og den bygger på et prinsipp; "The Relational Paradigm" (det relasjonelle paradigme). I henhold til tekningen om Imago, settes vi i stand til å benytte i våre relasjoner - gjennom dialog - innsikter fra ulike og viktige psykologiske teorier.

Imago kan også betraktes som en holdning: våre handlinger inkluderer en bevissthet overfor andre mennesker. Bevisstheten setter oss i stand til å bygge og praktisere tilknytning. Slik kan det oppstå et "paradigmeskifte" i et parforhold som er i krise. En slik Imagoholdning kan - på en positiv måte - også påvirke våre daglige samhandlinger med familie og venner.

Hva er en Imagorelasjonsterapeut?

En lærer i Imagorelasjonsterapi og en utøver av Relasjonsterapi.

En fasilitator for dyp tilknytning gjennom bruk av Imago Dialogen

En fasilitator som opprettholder visjonen om hva som er mulig i relasjoner

En person som i sitt personlige og profesjonelle liv "lever som han lærer"

Har dere behov for litt hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg