HVA GJØR/ER EN IMAGOTERAPEUT?

Imago er ikke en separat teori, men en forståelse av relasjoner basert på forskjellige perspektiver. Men tenkningen om Imago er enestående fordi den systematisk legger til rette for å forbedre relasjoner, og den bygger på et prinsipp; "The Relational Paradigm" (det relasjonelle paradigme). I henhold til tekningen om Imago, settes vi i stand til å benytte i våre relasjoner - gjennom dialog - innsikter fra ulike og viktige psykologiske teorier.

Imago kan også betraktes som en holdning: våre handlinger inkluderer en bevissthet overfor andre mennesker. Bevisstheten setter oss i stand til å bygge og praktisere tilknytning. Slik kan det oppstå et "paradigmeskifte" i et parforhold som er i krise. En slik Imagoholdning kan - på en positiv måte - også påvirke våre daglige samhandlinger med familie og venner.

Hva er en Imagorelasjonsterapeut?

En lærer i Imagorelasjonsterapi og en utøver av Relasjonsterapi.

En fasilitator for dyp tilknytning gjennom bruk av Imago Dialogen

En fasilitator som opprettholder visjonen om hva som er mulig i relasjoner

En person som i sitt personlige og profesjonelle liv "lever som han lærer"

Innlegg

Petra westad kontorbygg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.