Hvorfor er vi så kroppskritiske?

I vår kultur er vi vant til å tenke på kropp og sjel som to forskjellige ting. Filosofen Discartes (1600-tallet) nedvurderte det kroppslige og slo fast "jeg tenker, altså er jeg". Og husk hvordan kroppen har blitt oppfattet som noe syndig opp gjennom religionshistorien, noe som skulle foraktes og tuktes.

Filosofen Merleau-Ponty skrev i 1945 "Kroppens fenomenologi", der han lanserte begrepet " - den levde kroppen" - i motsetning til "kroppen som en ting". Han påpekte at kroppen er det stedet hvor tilegnelsen av verden foregår og hvor vi lever vår relasjon til denne verdenen. Alså, vårt psykiske liv spiller seg ut i og gjennom kroppen.

Vi kan nå slå fast at vår selvfølelse sitter i kroppen. Den er vevd inn i kroppen og den forteller om hvordan det kjennes å være deg.

Har dere behov for litt hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg