Adskillelsen og selvstendiggjøring - en nødvendighet!

Årsaken til at så mange voksne søker et "hjerteforhold" er mange, men det som er sikkert er at alle har adskillelsen og selvstendiggjøringen som et livstema.

I faglitteraturen påstås det at hvis man forsøker å få sin partner til å være den "andre halvdel", da har det sin årsak i en mangel i den symbiotiske kontakten med moren/ omsorgspersonen da man var helt liten. Denne mangelen er blitt til et "hull", som alltid krever å bli fylt av en annen.

Videre heter det at det finnes to slags hull - det ene er blitt til fordi det ikke har vært næring nok til at selvstendigheten kunne vokse frem - det andre er skapt ved at sdelvstendighetstrangen er blitt undertrykt eller manglet støtte av omsorgspersonen.

Evnen til å frigjøre oss får vi tidlig i livet når våre foreldre gir oss muligheten for å oppleve smerten og redselen over å miste den store enheten (symbiosen) av og til og / eller i små porsjoner.

Når vi kan holde ut det ubehagelige og det deilige som to aksepterte muligheter i oss, kan vi også adskille oss og samtidig fortsatt bevare kjærligheten - både til oss selv og til den vi er glad i.

Men jeg vil understreke at det ikke er konstruktivt å se på dette hjertesåret som en forbrytelse foreldre har gjort mot barnet sitt. Når foreldre ikke lykkes i å være gode nok foreldre, har dette mange årsaker - og de fleste foreldre elsker barna sine og gjør så godt de kan ut fra sine rammebetingelser.

Uansett - adskillelsen er et drama, men behøver ikke å ende i en tragedie. Adskillelsen er nødvendig for å vokse og å oppdage og tør vi ikke å betale prisen for det, betaler vi med stillstand og evige gjentagelser.

Trangen til å gå inn i et "hjerteforhold" finnes mer eller mindre i oss alle som en trang til å gjøre vårt "halvliv" helt.

For "hjerteforholdet" er et sted vi kan vokse fra fordi det gir oss mulighet til å møte skuffelser, forskjellighet og adskilthet uten å knekke sammen.

Slik utvikler vi nye sider i oss selv og får på kjøpet et inspirerende kjærlighetsforhold til vår partner.

Har dere behov for litt hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg