Adskillelsen og selvstendiggjøring - en nødvendighet!

Årsaken til at så mange voksne søker et "hjerteforhold" er mange, men det som er sikkert er at alle har adskillelsen og selvstendiggjøringen som et livstema.

I faglitteraturen påstås det at hvis man forsøker å få sin partner til å være den "andre halvdel", da har det sin årsak i en mangel i den symbiotiske kontakten med moren/ omsorgspersonen da man var helt liten. Denne mangelen er blitt til et "hull", som alltid krever å bli fylt av en annen.

Videre heter det at det finnes to slags hull - det ene er blitt til fordi det ikke har vært næring nok til at selvstendigheten kunne vokse frem - det andre er skapt ved at sdelvstendighetstrangen er blitt undertrykt eller manglet støtte av omsorgspersonen.

Evnen til å frigjøre oss får vi tidlig i livet når våre foreldre gir oss muligheten for å oppleve smerten og redselen over å miste den store enheten (symbiosen) av og til og / eller i små porsjoner.

Når vi kan holde ut det ubehagelige og det deilige som to aksepterte muligheter i oss, kan vi også adskille oss og samtidig fortsatt bevare kjærligheten - både til oss selv og til den vi er glad i.

Men jeg vil understreke at det ikke er konstruktivt å se på dette hjertesåret som en forbrytelse foreldre har gjort mot barnet sitt. Når foreldre ikke lykkes i å være gode nok foreldre, har dette mange årsaker - og de fleste foreldre elsker barna sine og gjør så godt de kan ut fra sine rammebetingelser.

Uansett - adskillelsen er et drama, men behøver ikke å ende i en tragedie. Adskillelsen er nødvendig for å vokse og å oppdage og tør vi ikke å betale prisen for det, betaler vi med stillstand og evige gjentagelser.

Trangen til å gå inn i et "hjerteforhold" finnes mer eller mindre i oss alle som en trang til å gjøre vårt "halvliv" helt.

For "hjerteforholdet" er et sted vi kan vokse fra fordi det gir oss mulighet til å møte skuffelser, forskjellighet og adskilthet uten å knekke sammen.

Slik utvikler vi nye sider i oss selv og får på kjøpet et inspirerende kjærlighetsforhold til vår partner.

Innlegg

Petra westad kontorbygg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.