Avslutning - et relativt begrep.

Utvikling og modning er aldri en prosess som ender med en avslutning, men fortsetter livet ut. Derfor vil også den profesjonelle kunnskapen alltid være ufullstendig, bl a fordi vår innsikter avhengig av vår private historie og sosiale forutsetninger. Etter mitt syn er det viktig at vi som arbeider på "hjelpegiver-siden" erkjenner at selv om noen har levet under dårligere livsbetingelser enn oss selv, betyr ikke dette at man nødvendigvis er så grunnleggende forskjellig. Det eksisterer fortsatt et strekt samfunnspåtrykk ndg å skille ut de syke / friske fra de svake / sterke. Jeg mener at en slik holdning er svært uheldig fordi den. kan skape en uoverstigelig kløft mellom den hjelpegivende og den hjelpetrengende. Forøvrig tror jeg at denne enten-eller holdningen er en av våre største fallgruver som profesjonelle hjelpere, fordi den virker fremmedgjørende på menneskelige relasjoner. Dermed blir en slik holdning også en hindring for den nødvendige nærheten mellom behandler og klient og - ikke minst - den emosjonelle læringen for begge parter.

I min læringsprosess som terapeut har jeg erfart nødvendigheten av å være ydmyk i behandlerrollen og om hvor mye hardt arbeid som ligger bak det å kunne sette seg inn i en annens situasjon og smerte.

I hvor stor grad troen på det en gjør som terapeut i arbeidet med klienten spiller inn på utfallet av det endelige resultatet, skal være usagt. Imidlertid tror jeg at uten tro på det en som terapeut holder på med har en heller ingen ting annet å fare med. For teorien utgjør ikke virkeligheten og virkeligheten forandres for oss alle - hele tiden.

"Pessimistene er dog de reneste tåper.

De tror på det motsatte av det de håper.

Nei, de optimister som livet beror på,

er dem som tør håpe på noe de tror på"

Kumbel

Har dere behov for litt hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg