KRANGLING I PARFORHOLDET FORTS...

Tilknytningsteorien lærer oss at den vi er glad i er vår tilflukt i livet. Når denne personen er følelsesmessig utilgjengelig, opplever vi oss alene og hjelpeløse. Følelser som sinne, tristhet, sårethet og frykt er vårt iboende alarmsystem; det skrur seg på når vår overlevelse er truet. Det å miste forbindelsen med den vi er glad i gjør oss svært utrygge.

Vi opplever alle frykt når vi er i konflikt med partneren vår. Men er båndet trygt, dempes frykten raskt når vi forstår at krangelen ikke innebærer en reel trussel. Er derimot båndet mellom partnerene svakt, kan frykten bli overveldende. Vi blir overveldet av en primalpanikk, som oftest manifisterer seg enten som en klamrende atferd i forsøk på å få nærhet og trøst, eller vi trekker oss tilbake i forsøk på å berolige oss selv. Disse strategiene oppstår for å takle frykten for å miste kontakt og de er ubevisste. Dersom partneren ofte tyr til dem, skapes det en ond spiral av usikkerhet som bare øker usikkerheten mellom dem. Dette fører til at ingen av partnerene føler seg trygge og begge blir defensive og sitter igjen men en følelse av å tro det verste om hverandre og forholdet.

Hvis vi elsker partneren vår, hvorfor oppfatter vi ikke partnerens rop etter kontakt og oppmerksomhet - og svarer med omsorg og empati?

Svaret er at vi det meste av tiden bare har oppmerksomheten rettet mot oss selv og er fanget i vår egen agenda. For vi kjenner ikke til tilknytningens språk; vi er ikke tydelige nok på egne behov eller på hvor høyt vi elsker. Ofte snakker vi med forbehold fordi vi har ambivalente følelser til egne behov. Vi ender ofte opp med å kreve i stedet for å anmode, noe som ofte fører til maktkamp i stedet for omfavnelse. Forkledde og forvrengte meldinger hindrer oss i å bli utlevert i vår nakne lengsel, noe som gjør det vanskeligere for partneren å respondere.

Har dere behov for litt hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg