Å være til stede i seg selv handler ikke om å være selvopptatt....

Å være til stede i oss selv har stor betydning, men vi trenger også å være til stede med oss selv - sammen med andre. God selvfølelse handler om å ha et aksepterende nærvær med seg selv, noe som gjør det mulig å ha oppmerksomheten mot andre. Da står vi støtt i oss selv og ser og lytter til det som foregår i verden rundt oss. Dette handler ikke om å være selvopptatt, men om å bruke våre medfødte sanser, slik at vi får kontakt med våre egne reaksjoner i samvær med andre.

Vi skal altså bruke nærheten til oss selv som et ståsted i samvær med andre mennesker og bruke tankene og følelsene som oppstår i oss som instrumenter i kommunikasjonen og samspillet mellom oss og de rundt oss.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg