Mer om Imago

Imago er det latinske ordet for bilde og referer i denne sammenhengen til de tidligste erfaringer, følelser og forestillinger fra barndommen som har utviklet seg i samspillet med våre nære omsorgspersoner. Dette Imago er avgjørende for våre partnervalg og relasjoner. Vi blir tiltrukket av mennesker som har de samme positive og negative trekkene som våre foreldre. Dette skjer i en forventning om at denne personen vil imøtekomme de behovene som våre foreldre ikke innfridde i barndommen.

I partnervalget søker vi ubevisst en person som på samme vis som oss selv har de samme sårene , frustrasjonene og umøtte behov fra de samme utviklings- psykologiske faser som vi selv erfarte. Men tilfellet er at partneren har møtt disse utfordringene på en annen måte og utviklet et forsvar som er forskjellig fra vårt.

Slik blir parrelasjonen en repitasjon av et ubevisst samhandlingsmønster, som skaper kjernekonflikten i parforholdet - og kan forvandle kjærlighetsdrømmen til et mareritt.

(Refererer her til Imago Relasjonsteori/terapi)

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg