Forskjellen på bevisst og ubevisst psykisk lidelse

Symptomer som angst og depresjon opplever vi bevisst og vi oppsøker gjerne profesjonell hjelp for å bli kvitt lidelsen. Slik er det ikke med personlighetsforstyrrelsene, for ofte er de av den typen som personen ikke vet om selv. Han eller hun kan få tilbakemeldinger fra andre, f eks at han er hensynsløs eller dominerende, men dette blir som regel avvist av den forstyrrede personen fordi han ikke kan kjenne seg igjen i dette; altså er dette en ubevisst lidelse. Derfor ber denne personen sjelden om hjelp.

Så personlighetsforstyrrelser defineres som "psykiske lidelser preget av avvikende personlighetstrekk, som viser seg i form av urimelige reaksjoner og handlinger innen et vidt felt av personlige og sosiale situasjoner og disse reaksjonene avviker fra hvordan gjennomsnittsmennesker i en kultur tenker, føler og handler i forhold til andre".

(fra "Sjarmør og tyrann", ved A.A. Dahl og A. Dalsegg)

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg