"Den styrte dialogen"

Jeg er bl a utdannet Imagoterapeut og har her tidligere blogget om Imago Relasjonsterapi (IRT), som henvender seg til par som ønsker å arbeide med sin relasjon. Fokuset er langsiktig utvikling og følelsesmessig interaksjon. Sentralt i IRT er den "styrte dialogen" og en rekke terapeutiske prosesser og teknikker som sikrer en trygg ramme for vekstprosessen. Nye kommunikasjons- og atferdsmønstre kan bli dannet gjennom bevisstgjøring og oppløsning av uhensiktsmessige forsvar og blokkeringer. Innen den styrte dialogens trygge rammer skapes en aktiv lyttende posisjon og det blir mulig for partene å speile, forstå og følelsesmessig leve seg inn i hverandres virkelighet - altså å "bygge bro" mellom seg.

Det endelige målet med IRT er å muliggjøre det genuint menneskelige møte, som innebærer å leve sammen med et annet menneske i en kjærlighetsrelasjon.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg