Forskjellen på frykt og angst

Det er forskjell på frykt og angst. Vi kjenner på frykt når vi står overfor en virkelig farlig situasjon, og vi kjenner på angst når vi blir redde uten at det egentlig er en farlig situasjon. Da er det ofte forventninger eller bekymringen for en potensiell fare som uroer oss.

Søren Kierkegaard skrev "Begrepet Angest" i 1844- en svært så omhyggelig analyse av angsten og dens former og virkninger. Boka er ikke lett tilgjengelig lesning for mange av oss, men den har lagt grunnlaget for dybdepsykologien og har påvirket psykoanalytikere som Freud og Jung.

Sentralt står Kierkegaards skille mellom frykt og angst. Han skriver at i frykten forholder mennesket seg til det farlige i omverdenen, i angsten forholder det seg til det farlige i seg selv. Ikke minst legger han vekt på den positive angsten: den er menneskets følelse av ikke å være sann i overensstemmelse med seg selv. Nettopp i erkjennelsen av angsten og skylden når mennesket til bevissthet om sin egen frihet, skriver han.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg