Hvem blir en narsissist?

Ut i fra hva jeg kan forstå er det fortsatt en del ulike oppfatninger blant fagfolk når det gjelder årsaken til at noen utvikler en narsissistisk personlighet og andre ikke.

Forfatteren Anita Sweeney skriver i sin bok "Sannheten seirer",(2021) at de fleste ser ut til å være enige om at noen utvikler narsissisme som en forsvarsmekanisme fordi de har vokst opp i en dysfunksjonell familie, der overgrep, forsømmelse eller overidilalisering har preget barnets oppvekst. Hun skriver at noen fagfolk mener at de mangler grå hjernemasse, noe som fører til en mangel i hjernens naturlige utvikling. Dette er noen av flere forklaringer på dette fenomenet.

Forfatteren hevder videre at narsissisten ikke må ses på som et offer, for har de vært ofre for overgrep eller annen uforstand fra foreldrene i sin oppvekst, burde de ha søkt profesjonell hjelp, noe de sjelden gjør, fordi de nærer seg av å skade andre.

Hun viser forøvrig til ofrene for narsissistisk mishandling, som ikke bruker sine traumatiske opplevelser som en årsak til at de i sin tur mishandler andre. Ofrene søker som oftest profesjonell hjelp for å bearbeide skadene de har blitt påført og har ingen ønsker om at disse skadene skal gå ut over andre uskyldige.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg