Selvfølelse og selvtillit - samme sak?

Faglitteraturen betoner at selvtillit sier utelukkende om tillit til egen dyktighet, men at det er selvfølelsen, følelsen av egen verdi, som er viktig. Man kan eksempelvis være trygg på å få til ting på jobben, men likevel streve med en mindreverdsfølelse. Psykolog og forfatter Guro Øiestad er ikke så opptatt av skillet mellom selvtillit og selvfølelse og mener at det dreier seg om to sider av samme sak; vi trenger å kjenne at vi har verdi, men å bidra med noe av verdi gir også verdi. Det vi gjør og får til, er med på å skape selvfølelse. Tillit til egen mestring og egne bidrag til fellesskapet er derfor en viktig del av selvfølelsen, fordi dyktighet og verdighet befrukter hverandre gjensidig, sier hun.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg