Aggresjon mot barn hos kvinner som er utsatt for vold fra partner

Mange studier finner en overhyppighet av aggresjon mot barn hos kvinner som er utsatt for vold (psykisk/fysisk) fra partner. Disse kvinnene er traumatisert av volden de er utsatt for og tåler stress dårligere, noe som igjen kan føre til aggresive reaksjoner på selv helt vanlig atferd hos barna.

I et studie av 400 voldsutsatte kvinner kom det fram at det var åtte ganger så stor sannsynlighet for at mødre ville skade barna sine når de selv ble slått, som når de var trygge. Det fremkom også at 6 måneder etter bruddet med den voldelige partneren, var det en betraktelig nedgang i mødres aggresjon overfor barna og en nedgang i stress knyttet til morsrollen.

Kilde: Barn som lever med vold i familien - Universitetsforlaget

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg