Voldsutsatte kvinner kan ofte få problemer med å gi god nok omsorg til sine barn

Forskning har vist at voldsutsatte kvinner ofte får traumereaksjoner av voldserfaringene. Dette kan i sin tur få alvorlige konsekvenser for barna deres, noe som er forståelig når vi vet hvilken tilstand disse kvinnene kan være i over lengre tid etter at hun er ute av det voldelige forholdet.

De gjentagne traumeopplevelsene fører ofte til at kvinnens oppmerksomhet mot barna blir svekket og at hun derfor blir mindre tilgjengelig for dem. Ofte trekker hun seg fra sosiale aktiviteter og sosial omgang med andre pga av skamfølelse, tomhet og nervøsitet, noe som gjerne fører til at også barna blir mer isolerte. Økt uro og irritabilitet hos moren kan skremme barna og redusere morens evne til å hjelpe dem med å regulere det stresset også barna føler på.

Slik kan kvinnens traumereaksjoner føre til at hun får problemer med å beskytte barna sine godt nok. Når hun selv er fanget i sine gjenopplevelser og hele tiden er på vakt, kan også barna bli engstelige og lite selvstendige.

Her er det et stort behov for hjelp og støtte til mor og barn!

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg