Betydningen av å kunne mentalisere

Å mentalisere dreier seg om å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra.

Når du mentaliserer om et annet menneske, tar du den andres perspektiv, samtidig som du forsøker å forestille deg hva den andre tenker og føler og hvorfor den andre handler slik han eller hun gjør.

Du må slik gå ut av deg selv for å forstå et annet menneske - for andre mennesker har andre erfaringer, kunnskaper og interesser enn det du kan ha og kan derfor se verden fra et annet ståsted enn det du gjør.

Dersom du derimot ikke går ut av deg selv, er du fanget i dine egne tanker og følelser, noe som kan påvirke deg til å tenke at dette er den eneste måten å oppfatte virkeligheten på.

Men selv om du må gå ut av deg selv når du mentaliserer en annen person, må du samtidig beholde kontakten med ditt eget indre - slik at du evner å se deg selv utenfra og et annet menneske innenfra.

Det skal trening til, dette her!

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg