Barns reaksjoner på familievold

Barns reaksjoner på en hendelse som oppleves som skremmende, voldsom og overveldende, fører ofte til posttraumatisk stress, emosjonelle og kognitive forstyrrelser og utviklingsmessige endringer. Når familievolden vedvarer, kan barnets tilpasning til den traumatiske situasjonen føre til emosjonelle og atferdsmessige problemer, som er en "naturlig" reaksjon og tilpasning til den traumatiske situasjonen barnet befinner seg i.

Barn er spesielt sårbare for vold, da barndommen er en periode hvor hjernen og nervesystemet er i rask utvikling og hvor grunnlaget for kognitive ferdigheter og opplevelse og oppmerksomhetsregulering utvikles. Familievold kan føre til livslange vanskeligheter for barnet på det mellommenneskelige plan, skole og jobbsammenheng (Rossman2001)

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg