Å være og gjøre

Buddhismen har frembrakt en psykologisk tradisjon hvor væren og gjøren er et sentralt tema. Men tenkning om menneskelig væren og gjøren har også en historie i vestlig psykologi. Rogers (1995) beskrev i sin tid at du først virkelig kan endre deg når du begynner å bli den du allerede er. Han tenkte at endring som ikke bygger på selvaksept, ikke blir en løsning, men en del av problemet. Å skulle være "flink" til ikke å være deprimert, vil ikke hjelpe deg til å bli bedre, for du trenger å kunne akseptere at triste og sinte følelser også er en del av deg selv. Tankegangen går ut på at kreative løsninger på problemer først og fremst kommer når vi gir oss selv dyp aksept og vennlighet.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg