Oppdragelsen av vårt barn starter med oss selv....

Jeg får lyst til å sitere Alice Miller i hennes bok "I begynnelsen var oppdragelsen":

Alle som har vært foreldre og som ikke lever i en perfekt løgn, vet av egen erfaring hvor vanskelig det kan være å tolerere visse sider ved egne barn. Det er særlig smertefullt å innse dette hvis vi elsker barnet, hvis vi virkelig ønsker å respektere det slik det er, og likevel ikke makter det. Raushet og toleranse oppnår man ikke ved hjelp av intellektuell viten. Hvis vi ikke har hatt noen mulighet til bevisst å oppleve den forakt vi har vært utsatt for i vår egen barndom, gir vi den videre. Det rent intellektuelle kjennskapet til lovene om barnets utvikling beskytter oss ikke mot ergrelse og raseri når barnets adferd ikke svarer til våre forestillinger og behov, for ikke å snakke om når det truer vår forsvarsmekanisme.

En svært viktig sannhet som må gis videre!

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg