Når vi tar eierskap i vår egen kompetanse, får vi mot til å mestre

Det kan være vanskelig å være amisiøs på egne vegne, fordi mange av oss aldri lærte som barn at "vi kan hvis vi vil". Vi har blitt usikre på hvem vi er og om vi duger når alt kommer til alt. Som barn blir mange styrt av de voksnes forventninger, som ikke alltid er like høye på barnas vegne. Men tillit til egne ressurser er ikke det samme som å oppnå prestisjefylte verv eller yrker! Det handler om å bruke seg selv på en måte som man liker og føler seg kompetent til, uansett på hvilket område. Guro Øyestad skriver i sin bok om "Selvfølelsen" at dette har en sammenheng med selvfølelse; altså evne til å kjenne hva man liker og har lyst til, og mot til å omsette det til handling. Hun mener at skillet mellom selvtillit (tilliten til egen dyktighet) og selvfølelse ( følelsen av å være verdifull) ikke er så stor, for en viktig del av selvfølelsen er erfaringen av egen flinkhet og mestring.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg