Betydningen av barnets identitetsutvikling

Når barnet er nyfødt, blir det sterkt påvirket av den følelsen som dominerer i øyeblikket. Barnet opplever seg selv og verden på forskjellige måter og kan ha problemer med å oppleve seg selv som en og samme person fra situasjon til situasjon. For at barnet etter hvert skal få en mer stabil identitet, må omsorgspersonene hjelpe barnet med å håndtere følelser og forstå følelsene som oppstår og behandle barnet som et individ med en egen personlighet. Slik kan det etter hvert holde fast ved identiteten sin på egen hånd.

Barnet blir slik i stand til å se seg selv fra utsiden og erfare seg selv som konstant, selv om følelsene varierer.

En god start på voksenlivet!

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg