Psykologisk forståelse av kvinner utsatt for vold

Kvinner utsatt for vold kan ofte unnskylde volden med at de selv provoserte den frem. Tidligere forståelse av menns vold mot kvinner har understøttet en slik forståelse gjennom å søke og finne fellestrekk og "feil" ved de kvinnene som blir utsatt for vold ( Benum 1992;Herman1992b)

En slik forståelse av vold i nære relasjoner undergraver det faktum at volden er utøverens ansvar. Det er utøverens valg å ty til vold fremfor andre løsninger. Mange voldutsatte kvinner opplever å ikke bli trodd og noen betviler sin egen virkelighetsoppfatning.

God kunnskap om hvordan normale reaksjoner på å være utsatt for vold arter seg, sannsynliggjør at den som møter den voldsutsatte kvinnen tar henne på alvor, forstår hva hun trenger og hjelper henne til å forstå alvoret i sin egen situasjon.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg