Terapeutens autoritet

Terapeuten kan snakke om egne opplevelser, men metoden skal skille klart mellom dine og mine opplevelser. I møte med klientens måte å være på, oppstår det selvsagt opplevelser hos terapeuten. Hvis terapeuten velger å komme med egne opplevelser, er dette dels for å understreke at møtet består av møtet mellom to atskilte mennesker og at det er slik vi forstår oss selv og verden.

Terapeuten er med sin utdannelse, kompetanse og rolle en autoritet - og skal være det - så alt som kommer fra terapeuten, kommer fra en autoritet. Men det er viktig at denne asymmetrien utjevnes så mye som mulig, men den kan ikke under noen omstendigheter ignoreres. Dette innebærer altså at terapeut og klient er likeverdige - men ikke likestilte - i den terapeutiske prosessen.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg