Vet du hvorfor en narsissist kan bli tiltrukket av nettopp deg?

En narsissist kan bli tiltrukket av deg fordi du har egenskaper narsissisten ikke har selv - og den viktigste egenskapen du har i denne sammenhengen er din evne til empati, forestillingsevne og en genuin omsorgsevne. Du er i stand til å elske på ekte. Om du lar deg forføre av en narsissist, har du nok enda ikke forstått hva narsissisme faktisk er - og når du forhåpentlig etter hvert blir opplyst om dette, vil du bli sjokkert over hva en narsissist er i stand til å gjøre mot deg.

Alle slags mennesker kan bli utsatt for mishandling, uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn eller personlighet. Det er helt alminnelige personer som mishandles. De har bare ikke lært å avsløre slike personlighetstyper før det er for sent, og blir derfor raskt fanget i narsissistens manipulering og devaluering. Da kan det bli vanskelig å komme seg ut av det, fordi forvirringen har tatt overhånd.

Men mange som blir forført av en narsissist har ofte på en eller annen måte blitt sviktet av en eller begge foreldre. Dette har skapt en sårbarhet hos den utsatte, som derfor går inn i voksenlivet med en usikkerhet og dårlig selvfølelse. Dermed blir hun eller han mer sårbar enn andre for å bli ofre for mishandling og trakassering.

Opplysning om og innføring i narsissime og psykopati burde derfor være et obligatorisk undervisningsfag allerede i ungdomsskolen!

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg