Hvis mulig - unngå diagnose!

Etter min oppfatning blir det lagt for stor vekt på diagnoser i psykoterapiutdannelsen i dag. Eksempelvis krever Nav at terapeutene raskt skal komme frem til en diagnose, for så å starte opp med en en ofte kort og fokusert terapi, som svarer til diagnosen. Selv om det er viktig med diagnoser for å planlegge et behandlingsopplegg når det gjelder alvorlige tilstander som har et biologisk grunnlag, som f eks schizofreni, tror jeg at diagnoser i den mer vanlige psykoterapien av mindre alvorlig skadede klienter kan virke mot sin hensikt.

Psykoterapi er en møysommelig prosess der terapeuten bør strebe etter å få et så fullstendig kjennskap til klienten som mulig. En diagnose vil innskrenke terapeutens "synsfelt" og evnen til å relatere seg til klienten vil derfor reduseres. Å starte en psykoterapi med en diagnose som bakteppe, kan også føre til at aspekter ved klientens personlighet og livssituasjon blir oversett. Dette fordi terapeuten vil være for fokusert på at klienten skal passe inn i den aktuelle diagnosen.

Tankevekkende?

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg