Selvfølelsen sitter i kroppen...

Folosofen Merleau-Ponty skrev i 1945 "Kroppens fenomenologi", der han lanserte begrepet "den levde kroppen" - i motsetning til at "kroppen er en ting". Han betoner at kroppen er mye mer enn sine fysiske attributter og at kroppen er et sted hvor tilegnelsen av verden foregår og hvor vi lever vår relasjon til den samme verden. Kroppen er et sete for livet og ikke bare en fysisk ting løsrevet fra sjelen - vårt psykiske liv spiller seg ut gjennom kroppen.

Derfor kan vi slå fast at selvfølelsen sitter i kroppen. Kjenn etter på deg selv - det er vanskelig å komme utenom den når vi forsøker å få tak på selvfølelsen vår. Selvfølelsen forteller om hvordan det kjennes å være deg, i den kroppen du er født med, har vokst opp i og lever liver i hvert sekund.

Kroppen kan være et sted der du finner ro eller den kan kjennes som et fengsel du helst vil rømme fra, hvis det er mulig.

(Hentet fra Guro Øiestads "Selvfølelsen"

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg