Den voksnes manglende innsikt i barnets nedverdigelse....

Respekten for barnet og kunnskapen om dets ydmykelser er ikke av en intellektuell karakter, for i så fall hadde de voksnes holdninger til dette vært noe annet. Det å leve seg inn i hva et barn føler og fornemmer når det er krenket og ydmyket, innebærer at den voksne samtidig møter sin egen barndom, som i et speil. Mange fortrenger dette med angst, mens andre voksne med en bevissthet om sin sorg kan akseptere det. Mennesker som har gått gjennom sorgen forstår mer av det sjeleliges dynamikk enn de noen gang kunne ha lært av bøker og teori.

(Hentet fra A. Millers "I begynnelsen var oppdragelsen)

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg