Viten kontra tro

Stadig hører vi at vitenskapen sier det ene og det andre om produkter, helse, psykiske lidelser osv. - og vitenskapen har blitt til noe som garanterer for effektiviteten.

Men vitenskapen gir IKKE garanti for effektiviteten, men viser bare til at den er skapt på grunnlag av en systematisk forståelse av et fenomen, som igjen kan sammenlignes med annen kunnskap og andre begreper. Vitenskap har altså å gjøre med VITEN kontra TRO. Men ingen kan bevise at det som bygger på vitenskap virker bedre en det som bygger på tro!

Psykologiske teorier kan ikke bevises med naturvitenskapelige metoder, fordi det de beskriver verken kan måles eller veies. Selv om vi skjærer i mennesket, kan vi ikke finne psyken. Vi vet ikke hvor den er eller hvordan den ser ut. Fenomener som psykologiske teorier beskriver, ser ut til å ha en årsak i noe som vi kaller psyken.

Over ideen om at det er en psyke som skal behandles, er det bygget forståelsessystemer som vi kaller psykologiske teorier.

Psykoterapi griper voldsomt inn i et menneskes liv og derfor skal klienten ha en mulighet for å vurdere hva den aktuelle terapiformen som terapeuten bruker innebærer. For hvis terapeuten ikke kan forklare hva terapiformen handler om og hvordan den skal foregå, kan det i verste fall føre til en manipulasjon av et menneske i nød.

Terapeuten skal både ha viten og tro - og klienten må kjenne på tillit og tro på det som skjer i terapien.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg