Litt om forskjellen mellom psykopater og narsissister

Når det gjelder personlighetsutfordringer, er forskjellen på psykopater og narsissister ikke så stor - selv om forskjellene også er der. Graden av grunne følelser er større hos psykopaten, men følelser som respekt, omsorg, empati mangler hos begge. Forventningene av noe i forhold til andre er også forskjellig. Narsisissten har en sterkere tilknytning til andre med forventning om at andre skal gi dem noe og ernære dem. Psykopaten forventer derimot ikke noe.

Å stole bare på seg seg og være uavhengig er felles for begge grupper og de nedvurderer andres verdier og meninger.

Når det gjelder sosialt funksjonsnivå , vil narsissisten oftest fungere bedre enn psykopaten, fordi deres væremåte overfor andre (gjelder ikke de nærmeste) skaper mindre konflikter. Narsissisten har tross alt større evne til å forstå hva som er innenfor akseptable grenser når det gjelder (mis)bruk av andre. Antisosial og kriminell atferd er også mindre framtredende hos narsissisten. Overjeget er mer avvikende hos psykopaten og det betyr at deres etikk og moral er dårligere utviklet enn hos narsissisten. Narsissisten har en bedre evne til å skjule sin mangel på etikk bak innlærte sosiale kjøreregler, som kan være nok til å lure folk for - i hvert fall for en stund.

(Deler er hentet fra "sjarmør og tyrann" ved Dahl og Dalsegg)

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg