Å VISE STORT VÅGEMOT

Jeg har alltid ment at det å begynne i terapi for å finner mer ut av seg selv og sin livssituasjon , handler om å være modig - ja , å ha et stort vågemot.

Jeg vil knytte definisjonen av hva jeg mener med dette uttrykket til talen Theodore Roosevelt holdt i Paris, 23 april 1910 - og dette utdraget gjorde henne berømt:

"Det er ikke kritikeren som teller, ikke mannen som peker på hvordan den sterke mannen snubler, eller hvordan den som handler kunne ha handlet bedre.

Anerkjennelsen tilhører den mannen som faktisk står på arenaen, han som har ansiktet fullt av støv og svette og blod, han som kjemper tappert, han som feiler og kommer til kort gang på gang.

For det finnes ingen innsats uten feil og mangler; men den som virkelig strever for å utrette dåden, han som er full av entusiasme, han som vier seg til oppgaven, han som gir alt han har for en verdig sak; som i beste fall til slutt opplever triumfen ved store prestasjoner, og som i verste fall, hvis han feiler, i det minste feiler mens han utviser stort vågemot"

Forfatter, forsker og professor i sosialt arbeid, Brené Brown, sier at da hun leste dette sitatet første gang, tenkte hun: "Dette er sårbarhet. Alt jeg har lært gjennom mer enn 10 års forskning på sårbarhet, har gitt meg nettopp denne erfaringen. Sårbarhet er ikke opplevelsen av seier eller nederlag. Det er forståelsen av at begge deler er nødvendige - det er å ta stilling." Det er å satse fullt og helt. Hun sier videre at sårbarhet er ikke svakhet og den usikkerheten , risikoen og den emosjonelle blottstillelsen vi står overfor hver dag er ikke valgfri.

Det eneste valget vi har er spørsmålet om engasjement. Vår vilje til å vedkjenne oss vår egen sårbarhet og ta del i den, bestemmer styrken i motet vårt. Nivåene på de tiltakene vi iverksetter for å beskytte oss fra sårbarheten, er et mål på den frykten vi bærer på og viser i hvilken grad vi velger å være frakoblet.

I stedet for å sitte på sidelinjen og slynge ut kritikk og råd, må vi våge å stille opp og gjøre oss synlige, sier hun, og hun mener at det er dette som er sårbarhet,

og samtidig er det dette som er å vise stort vågemot!

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg