Hva er høysensitivitet?

Hos særlig sensitive mennesker er nervesystemet mer fintfølende. Sanseinntrykkene bearbeides mer detaljert og dypere og oppleves som mye sterkere enn hos mennesker som ikke er så sensitive. Du kan føle at du ser og merker noe som andre ikke ser og kan derfor tro at du ser verden på feil måte. Du kan føle deg annerledes og tro at det er noe galt med deg. Kanskje har du alltid følt på dette?

Kanskje har du opplevd kommentarer som at du er overfølsom, sær, altfor nærtagende, sart og nervøs? Svært lite hyggelige tilbakemeldinger. Nettopp av slike grunner er det typisk for særlig sensitive å anstrenge seg veldig for å virke "normale" og innfri andres forventninger. Slik kan de føle på skam, skyld og utilstrekkelighet, noe som igjen kan føre til isolasjon og en følelse av utenforskap.

Men om du kjenner deg igjen i å være særlig sensitiv, så må du ikke tro at det er noe galt med deg!! Du er den du er og kan ikke bare "ta deg sammen". Du kan ikke endre på deg - men det du kan endre på, er hvordan du forholder deg til deg selv, at du lærer deg å sette sunne grenser i forhold til andres forventninger, kjenne på hva du selv ønsker og orker og hvordan du reagerer på omverdenen.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg