KRISETILSTAND

For mange år siden kom jeg over en gresk definisjon av krise som med får svært så presist beskriver hva det er:

"En kriste oppstår når det gamle dør - og det nye ennå ikke kan fødes - og i mellomtiden oppstår symptomene".

Vi er i en krisetilstand når vi opplever en livssituasjon hvor våre tidligere erfaringer og reaksjoner ikke lenger er tilstrekkelige for å forstå og håndtere den aktuelle situasjonen. Som terapeut er jeg opptatt av å finne ut av klientens psykologiske situasjon.

Det er viktig å vite hva som har utløst situasjonen. Det kan f.eks dreie seg om plutselige og uventede ytre hendelser, som en nær persons død, alvorlig sykdom, økonomisk ruin eller oppsigelse på arbeidsplassen. Kriser kan også utløses av hendelser som tilhører dagliglivet; som å få barn for første gang, ny jobb, bli ufør eller bli alderspensjonist.

Videre er det viktig å finne ut av hvilken indre betydning hendelsen har for klienten, så kjennskap til hans/hennes utviklingshistorie har stor betydning her.

Barndomsårene kan betraktes som grunnstenene for voksenlivet og klientens erfaringer fra barndom og oppvekst vil virke inn på klientens løsninger på voksenlivets utfordringer og vanskeligheter.

Et annet forhold som det er viktig å få kunnskap om er klientens aktuelle livsperiode. Her kan det være snakk om kritiske aldersperioder, der man kan se hvordan forskjellige problemer man må ta stilling til får ulikt innhold avhengig av klientens alder. Hver utviklingsperiode innebærer muligheten for at en utviklingskrise/livskrise utløses.

Et siste forhold jeg vil nevne her er betydningen av klientens sosiale forutsetninger og familiesituasjon. En familie kan betraktes som en organisme eller et system og når ett familiemedlem har problemer, virker det inn på hele familien. Det blir viktig å finne ut av om familiesystemet vil være til hjelp i den aktuelle krisesituasjonen. Ofte kan man se at hendelser som kan synes som bagatellmessige, kan utløse en krise i en familie som lever i sterk spenning, mens en godt organisert og harmonisk familie vil være til stor hjelp for den kriserammede.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg