Sunn narsissisme er nødvendig!

VI har alle en viss grad av narsissistiske trekk som faktisk er helt avgjørende for at vi skal klare oss bra i livet.

Narsissismebegrepet - slik det brukes innenfor psykologien i dag, har en tilleggsdimensjon; nemlig at personen ikke bare er opptatt av seg selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner osv.(narsissistisk forstyrrelse) Derfor skilles narsissisme fra egoismebegrepet; som begrenser seg til å omhandle en tendens til å bare tenke på seg selv og egen vinning - uten at den selvnytende, selvbeundrende kvaliteten som ligger i narsissismebegrepet behøver å være til stede. (Ulrik Malt til SML.no)

Så sunn / litt narsissisme er bra! Det er viktig å ha positive tanker om seg selv for å ha en god balanse, for ellers blir man selvutslettende. Sunn narsissisme er nødvendig for å hevde seg i livet. Du må ha tro på deg selv for å tørre å gå inn i det ukjente og for å skape ny læring og utvikling.

Innlegg

Petra westad kontorbygg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.