Sunn narsissisme er nødvendig!

VI har alle en viss grad av narsissistiske trekk som faktisk er helt avgjørende for at vi skal klare oss bra i livet.

Narsissismebegrepet - slik det brukes innenfor psykologien i dag, har en tilleggsdimensjon; nemlig at personen ikke bare er opptatt av seg selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner osv.(narsissistisk forstyrrelse) Derfor skilles narsissisme fra egoismebegrepet; som begrenser seg til å omhandle en tendens til å bare tenke på seg selv og egen vinning - uten at den selvnytende, selvbeundrende kvaliteten som ligger i narsissismebegrepet behøver å være til stede. (Ulrik Malt til SML.no)

Så sunn / litt narsissisme er bra! Det er viktig å ha positive tanker om seg selv for å ha en god balanse, for ellers blir man selvutslettende. Sunn narsissisme er nødvendig for å hevde seg i livet. Du må ha tro på deg selv for å tørre å gå inn i det ukjente og for å skape ny læring og utvikling.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg