Vet du hva Imago terapi er?

Hei!

Vet du hva Imago er? Det er en teori og metode for å oppnå kontakt og gjensidig forståelse mellom mennesker. Målet er sterke og livskraftige relasjoner, der partene føler seg hørt og forstått.

Som imagoterapeut har jeg  Imagorelasjonsterapien som et bakteppe. Den bygger på psykodynamisk, systemisk og kognitiv teori og metode. Ved å se på sammenhengen mellom tilknytning og relasjonsutvikling, er det mulig å forstå hva som skjer i parforhold og andre relasjoner.

Har du tenkt på at det bilde vi har av våre foreldre styrer valg av partner?

Gang på gang blir vi tiltrukket av mennesker som har de samme positive og negative egenskaper som våre foreldre. I dette ligger en forventning om at denne personen vil imøtekomme våre behov - også de behovene som våre foreldre ikke dekket.

Selv om partneren har sår og umettete behov på de samme utviklingsstadier som oss selv, så har han eller hun håndtert dette på en annen måte, noe som kommer tydelig fram i en nær relasjon.

Parterapien vil derfor ofte handle om å bryte dette mønsteret slik at nye reaksjonsmåter kan vokse frem.

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg