VET DU HVA PSYKOTERAPI GÅR UT PÅ?

Begrepet psykoterapi er en samlebetegnelse på en rekke behandlingsmetoder for mennesker som er plaget av psykiske problemer eller forstyrrelser som er relatert til dette. Behandlingen må være knyttet til psykologisk teori og må gjennomføres av en person som er utdannet til dette.

Terapeutens holdning er av stor betydning:

- en holdning som er preget av respekt for den avhengige situasjonen som den som søker hjelp er i og for hans eller hennes unike erfaringsverden.

- alle aspekter ved klientens problemer skal kunne gjøres til gjenstand for kommunikasjon

- terapeuten skal være seg bevisst på at hans eller hennes egen væremåte og status vil få en innvirkning på hvordan klienten forholder seg til hen

- terapeuten skal være bevisst på hvordan forholdet utvikler seg mellom dem, slik at relasjonen kan brukes til klientens beste

Har du /dere behov for hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg