Personlighetsforstyrrelser - vet du hva det er?

Selv mennesker som erfarer narsissister og psykopaters mørke side tett på livet, har som regel problemer med å forstå hva slags mennesker de er utsatt for. De fleste trenger konkret kunnskap om hva narsissisme og psykopati er for å kunne komme seg ut av den hjernevasken de har blitt utsatt for. Men det er vanskelig å forstå disse personlighetsforstyrrelsene bare ut fra teori, så det blir viktig å hente hjelp fra profesjonelle og medmennesker som både har med seg den teoretiske kunnskapen og har  blitt utsatt for dette selv.

Hva er en personlighetsforstyrrelse?

"Personlighetsforstyrrelser er en gruppe psykiske lidelser som kjennetegnes ved avvik i personlighetstrekk som viser seg i form av urimelige reaksjoner og adferd innen mange personlige og sosiale situasjoner. Personlighetstrekkene som foreligger ved personlighetsforstyrrelser, avviker klart fra det som er vanlig, og fra det som er en typisk reaksjons- og væremåte innenfor den kulturen personen lever i".

Det vises til boken " Når teori ikke er nok" av Ole-John Saga og Anita Sweeney.

Har dere behov for litt hjelp?

Ta kontakt for time i dag

Tlf: 926 66 503

Epost: petrawestad@gmail.com

Innlegg

Du er velkommen til å ta kontakt

Petra Westad

Tlf: 926 66 503

Artellerigården Smedjegaten

1632 Gamle Fredrikstad

Epost: petrawestad@gmail.com

Fleksible åpningstider.

Takk for din henvendelse! Din beskjed er mottatt og jeg kontakter deg så snart jeg kan.
Uuups noe gikk galt. Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen!.
Petra westad kontorbygg